вівторок, 21 квітня 2020 р.

Використання інноваційних технологій на уроках іноземної мовиВикористання інноваційних технологій на уроках іноземної мови
Інновації в освіті є закономірним явищем, динамічним за характером і розвивальним за результатами, їх запровадження дозволяє вирішити суперечності між традиційною системою і потребами в якісно новій освіті.
Сутнісною ознакою інновації є її здатність впливати на загальний рівень професійної діяльності педагога, розширювати інноваційне поле освітнього середовища у навчальному закладі, регіоні. Як системне утворення інновація характеризується інтегральними якостями: інноваційний процес, інноваційна діяльність, інноваційний потенціал, інноваційне середовище. Джерелом інновації є цілеспрямований пошук ідеї з метою розв'язання суперечностей, її освоєння відбувається шляхом апробації в формі педагогічного експерименту або пілотного впровадження.
Оскільки основною метою навчання іноземних мов є формування та розвиток комунікативної культури учнів, навчання практичного оволодіння іноземною мовою, викладач має створити сприятливі умови для кожного учня, вибрати такі методи навчання, що дозволили б усім без винятку виявити свою активність та творчість.
Засобами іноземної мови можна і треба розвивати навички творчого мислення учнів. Але творче мислення не є самоціллю, а лише інструментом розвитку мовленнєвих знань, умінь та навичок. Коли учні інтерактивно працюють з будь-якою інформацією, вони вчаться мислити, тренують інтелектуальні здібності, не помічаючи, що їхнім інструментом є саме іноземна мова. Набуті навички учні використовують для розвитку власного творчого потенціалу: чим більше вони займаються і вміють, тим легше їм створювати власні творчі зразки мовленнєвої діяльності.
Готуючись до уроків англійської мови, я ретельно продумую кожний етап уроку, підбираючи відповідну до теми наочність, цікаві форми роботи.
На мою думку, урок не може існувати без сучасних інноваційних технологій. Тому на своїх уроках я використовую різні інтерактивні форми роботи. Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Суть інтерактивного навчання у тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів.
Під час уроку іноземної мови я використовую різні види інтерактивної діяльності, наприклад, «Мозковий штурм». Ця форма інтерактивної діяльності є чи не найбільш цікавою, захоплюючою і, головне, невимушеною. Такий вид роботи спонукає учнів проявити уяву та творчість, дає можливість їм вільно висловлювати свої думки. Наприклад, під час вивчення теми «Do you like sport?» я організувала роботу у такий спосіб: учнів розділила на дві групи, одна група записує переваги спорту, а інша недоліки спорту.
Подобається учням гра «In the line». Передаючи по черзі одне одному м’яч, один з учнів каже слово українською мовою і передає м’яч тому, хто має його перекласти англійською. А потім цей учень каже своє слово і передає м’яч наступному, особливо доцільно застосовувати її при вивченні нової лексики.
Використовую таку гру ще й для закріплення та автоматизації дій учнів у говорінні. Тобто один учень ставить запитання за темою і передає м’яч іншому, а той, в свою чергу, дає відповідь і ставить своє запитання, передаючи м’яч наступному. Гра проходить у швидкому темпі, учням цікаво й відчувається результативність методу.
Під час своїх уроків використовую також інтерактивну технологію «Мікрофон», яка надає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи пропозицію. Роботу організовую в такий спосіб. Спочатку ставлю класу запитання. Наприклад при вивченні теми “Focus on youth”.
What are the problems of young people today?»
Даю мікрофон учневі, який висловлює свою думку і передає мікрофон іншому учневі. Має право говорити тільки той учень, у кого мікрофон.
На своїх уроках практикую цю технологію таким чином: учень може поставити своє запитання з даної теми і передає мікрофон іншому учневі, який повинен відповісти на поставлене запитання. Це допомагає налагодити творчу та робочу атмосферу в класі і забезпечує високу результативність.
Дуже цікава інтерактивна технологія, як «Карусель». Цей варіант кооперативного навчання найбільш ефективний для одночасного включення всіх учасників в активну роботу з різними партнерами зі спілкування або обговорення дискусійних питань. Зокрема, для інтенсивної перевірки обсягу вивченого матеріалу. Учні зовнішнього кола ставили запитання, учні внутрішнього кола відповідали. Після отримання відповіді учні зовнішнього кола за моїм сигналом пересувались, опиняючись перед новим партнером. Мета гри – пройти все коло, виконуючи поставлене завдання. Така інтерактивна технологія допомагає добре вивчити й закріпити граматичний матеріал, адже учням цікаво отримувати знання невимушено. І це дає свою результативність. Дана технологія актуальна не тільки для вивчення й закріплення граматичного матеріалу, а також для опрацювання нових ЛО та модельних фраз.

  ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС «НМТ з англійської мови: Survival guide» Для учнів 10-11 класів П р О КОНКУРС Конкурс створений для старшокласн...